Alla fåglar kommit ren

Alla fåglar kommit re’n
vårens glada gäster.
Vilken fröjd i solen sken
vilka sångarfester!
Lärkan drillar högt i sky
våren är ju evigt ny.
Jordens högtid börjar gry
sprider fröjd åt alla.

PDF med noter

Tillbaka