Uti vår hage

Uti vår hage där växa blåbär.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja,
kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtansfröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och akvileja,
kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtansfröjd!

Kransen den sätter jag sen i ditt hår.
Kom hjärtansfröjd!
Solen den dalar men hoppet uppgår.
Kom liljor och akvileja,
kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtansfröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtansfröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och akvileja,
kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtansfröjd!

Tillbaka