Ylle

Jag är ett litet ylle
bom sickabom sickabombombom
Med världens minsta nylle
bom sickabom sickabombombom
Jag leker i min yllegrop och yllar glada yllerop
ylle ylle ylle på er yllihop

Jag är så yllans liten
bom sickabom sickabombombom
fast inte i apiten
bom sickabom sickabombombom
Jag käkar en massa yllegarn
och ett och annat ylleflarn
ylle ylle ylle på er yllebarn

Jag bor här mitt på bystan
bom sickabom sickabombombom
bland alla ylle nystan
bom sickabom sickabombombom
Här kryllar det av kryllingar
och alla deras bryllingar
ylle ylle ylle på er yllingar

Nu kryper jag i sängen
bom sickabom sickabombombom
på mjuka ylle ängen
bom sickabom sickabombombom
En sömning ylle krumelur
bör ofta ta en yllelur
ylle ylle ylle på er ylledjur