Nu är det natt över jorden

Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna, gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.

Marken och mullen och mörkret
varför älskar jag dem?
-Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem.
Natt över jorden, natt över jorden

tillbaka