Danse ikke gråte

Denne jorda skal gi deg mat.
Sakte dansen trå.
Danse, ikke gråte nå.
Denne jorda Skal gi deg mat.

Denne elva skal gi deg vann.
Sakte dansen trå.
Danse, ikke gråte nå.
Denne elva skal gi deg vann.

Denne jenta skal fø ditt barn.
Sakte dansen trå.
Danse, ikke gråte nå.
Denne jenta skal fø ditt barn.

Denne jorda skal bli din grav.
Sakte dansen trå.
Danse, ikke gråte nå.
Denne jorda skal bli din grav.

Lajvwiki