Det brinner en stjärna

Det brinner en stjärna i österland
Den heliga julnatts timma
I mörkret på villande öknens sand
dess himmelska strålar glimma
Hon lyser tre konungars vandringsfärd
Stor fröjd deras ande skådar
Ty frälsningens dag för en fallen värld
Oss herren i natten bådar

Lys frälsande ljus intill tidens slut
och lindra all jordens smärta!
Av himmelens klarhet en stråle gjut
i varje förvillat hjärta!

Din stjärna o Jesu vi ej förstå
men led oss likt österns visa
att konungars konung vi en gång få
bland änglar och helgon prisa
tillbaka