Det är en ros utsprungen

Det är en ros utsprungen
Av Davids rot och stam,
Av fädren ren besjungen,
en ros i Juda land,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vintern
i midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
ljöd för Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
som doftar salighet,
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet
Sann Gud och männska sann
oss arma mänskor frälsa
från synd och död han kan.

O, Jesus, dem som klaga
i denna jämmerns dal
nu med din hjälp ledsaga
till himlens högtidssal
Ja, i din Faders hus
låt oss dig evigt lova
i salighet och ljus.

tillbaka