Törnrosdalens frihetssång

Sjung du min dal
med brinnande röst
tyst dina heta sånger
sjung markens gräs
och susa vart träd
sakta om dagen som kommer.

Sjung källa och flod
sjung stenar och jord
ge oss till tröst era sånger.
O sjung du min dal
och brinn i din tro
på frihetens dag som kommer.