Ljuset i advent

När mörker och kyla ligger kring vårt hus,
då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus.
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i advent!

Vår tro är en krubba och ett nyfött barn.
Vårt hopp är en låga på en veke av garn.
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i advent!

Det största är kärleken i evig tid och finns det ljus
finns det värme, finns det kärlek och frid.
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i advent!

tillbaka