Årskurs 6

Välkommen att skapa ett projekt med Cirkus-Emma via skapande skola!

Använd kontaktformuläret för att diskutera hur ett projekt på er skola skulle kunna se ut.
Här är ett exempel från fyra klasser i årskurs 6.

Beskriv vad ni vill göra:
Klassvis låta eleverna testa olika cirkusaktiviteter som att bygga pyramider, jonglera, rocka rockring och träna akrobatik. Fokus kommer ligga på att samarbeta, ha roligt tillsammans och att våga misslyckas för att kunna lära sig något nytt. Genom cirkusen får eleverna chansen att upptäcka att de tillsammans kan göra sådant de från början kanske trodde var omöjligt.Eleverna kommer i parakrobatiken ooh pyramidbyggena att få öva sig i att fråga varandra hur det känns och anpassa sig så att det blir bra för alla. I jongleringen kommer de märka att det blir lättare att lära sig om man tillåter sig att misslyckas medan man övar. När de jonglerar tillsammans kommer de även att öva på att ta ögonkontakt för att kommunicera med varandra och att tillsammans hitta en gemensam takt.


Beskriv varför ni vill genomföra aktiviteten (t.ex. med avseende på
läroplanernas skrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention om barnets rättigheter m.m.):
Cirkus är en kulturform som de flesta har en uppfattning om men som få själva har fått prova. Genom gemensamma cirkusövningar vill vi stärka elevernas självförtroende och få dem att känna sig tryggare med varandra. De får även ökad kroppskännedom och får öva på att vara nära varandra på ett positivt sätt genom kommunikation och ömsesidig respekt.

Hur beaktas jämställdheten (mellan pojkar och flickor; mellan manliga och kvinnliga kulturaktörer)?
Inom cirkusen har det på senare tid blivit allt vanligare att gå ifrån de gamla könsrollerna och det är något Emma Lundqvist jobbar aktivt med i sin profession. Vilket kön eleverna har kommer inte att påverka vad de får göra i cirkusaktiviteterna. Till exempel får alla både lyfta varandra och känna hur det är att lägga sin vikt på någon annan.
Hur beaktas att elever har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av insatserna – med utgångspunkt i tillexempel funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund?
Övningarna anpassas till de elever som går i klassen så att alla kan vara med och testa de olika aktiviteterna samtidigt som de får känna att de kan både lyckas och utvecklas.

Praktiska detaljer: Eleverna fick under två dagar två cirkuslektioner per klass. Skolan tillhandahöll gymnastiksal med mattor och Cirkus-Emma tog med sig övrigt cirkusmaterial. Kostnaden för detta blev 15 000 kr + reseersättning på faktura.