Maj vare välkommen

Välkommen vår maj månads tid
Maj vare välkommen
Välsigna denna sommar blid
Ty linden den bär gröna löv om våren

Nu bära vi maj uti våran by
Maj vare välkommen
Och prisa den med sånger ny
Ty linden den bär gröna löv om våren

Nu vinterns tvång utur landet är
Maj vare välkommen
Och löv och gräs så grönt nu är
Ty linden den bär gröna löv om våren

Den lilla lärkans ljuva klang
Maj vare välkommen
Högt drillar nu med härlig sång
Ty linden den bär gröna löv om våren

Förläna oss ett ymnigt år
Maj vare välkommen
Bevare både hus och gård
Ty linden den bär gröna löv om våren

Giv väderlek som tjänlig är
Maj vare välkommen
Att grönskas må båd’ mark och kärr
Ty linden den bär gröna löv om våren

Med svett vi jorden yrkat har
Maj vare välkommen
Och lagt vår säd i henne kvar
Ty linden den bär gröna löv om våren

Låt växa korn på åkrarne
Maj vare välkommen
Och gräset gro i ängarne
Ty linden den bär gröna löv om våren

Låt växa frukt på trän till must
Maj vare välkommen
Att vi därav må hava lust
Ty linden den bär gröna löv om våren

Att bin ge vax och honung söt
Maj vare välkommen
Till läkdom mat och ljus och mjöd
Ty linden den bär gröna löv om våren

Stark humle häng på stängerne
Maj vare välkommen
Så bäsk malört på ängarne
Ty linden den bär gröna löv om våren

Låt örter gro till smak och mat
Maj vare välkommen
Giv ärter, rötter och kål på fat
Ty linden den bär gröna löv om våren

Välsigna vattnet salt och friskt
Maj vare välkommen
åt människan med sill och fisk
Ty linden den bär gröna löv om våren

Låt oss med hälsan bruka det
Maj vare välkommen
I fruktan din och ständig fred
Ty linden den bär gröna löv om våren