Byssan lull

//:Byssan lull, koka kittelen full.
Det kommer tre vandringsmän på vägen.://
Den ene, ack så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting

//:Byssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandra tre stjärnor.://
Den ena är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

//:Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven.://
På Stora Ocean,
på Lilla Skagerack,
och långt upp i Bottniska viken.

//:Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.://
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

//:Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.://
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.