Det brinner en eld

//: Det brinner en eld, den brinner klar,
den brinner i tusen kransar. ://

Så vänd dig om,
ta mig i famn än en gång,
och dansa med mig mera,
ja, vänd dig om,
ta mig i famn än en gång,
och dansa med mig mera.

Och du har väl vart mitt första steg
och du skall väl bli mitt sista
och om jag dig ej till min kan få
så skall väl mitt hjärta brista.

Så vänd dig om,
ta mig i famn än en gång,
och dansa med mig mera,
ja, vänd dig om,
ta mig i famn än en gång,
och dansa med mig mera.

//: Kärlekens eld den brinner klar,
och brinna det skall den alltid. ://

tillbaka