Att tro på en omöjlig dröm

Att tro på en omöjlig dröm,
att djärvt mot en övermakt gå,
att le i den bittraste stunden,
att aldrig ge tapt och att stå

Att stå som en männ’ska på jord
och att sträva mot himlar ändå
att häva ett hjärta i höjden
att resa sig upp och att stå

Stå upp när du slagits omkull
och på nytt ta ett svindlande språng
att nå den onåbara stjärnan
i en rymd som är breddfull av sång

tillbaka