Stjärngossarnas visa

Stjärnan i vinternatt tindrar så klar.
Stjärngossens höga hatt blinkar till svar.
Sancta Lucia vi hedrar med sång.
Förr gick man ensam kring, sjöng dagen lång.
//: Sancta Lucia kom med sina ljus.
Det var just därför som,
vi slog följe till ditt hus.://

Djäknar man kallat oss, sjöng för en slant,
vandrade kring med bloss, sjöng i diskant.
Fattiga gossar små sjöng för sitt bröd,
för att i skolan få undslippa nöd.
//: Sancta Lucia kom med sina ljus.
Det var just därför som
vi slog följe till ditt hus. ://

tillbaka