Sankt Staffans visor

Staffan var en stalledräng.
Håll dig väl fållen min.
Han vattnade de fålar fem.
Allt för den ljusa stjärnan.
Ingen dager synes än, synes än.
Men stjärnorna på himmelen de blänka.

Visa från Norrland

Staffan var en stalledräng, stalledräng,
stalledräng, han vattnade sina fålar fem.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Två de voro röda, röda, röda,
de förtjänte så väl sin föda.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Två de voro vita, vita, vita,
de voro varann så lika.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Den femte han var apelgrå, apelgrå,
apelgrå, den plägade Staffan rida på.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Med upprepning

Staffan var en stalledräng,
Stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem,
Fålar fem, fålar fem

Stjärnorna de tindra så klara
Gossar låt oss lustiga vara
En gång blott om året så
En fröjdefull jul vi få

Många verser

Staffan var en stalledräng.
Vi tackom nu så gärna.
Han vattna’ sina fålar fem,
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Hastigt lägges sadeln på
Vi tackom nu så gärna.
innan solen månd’ uppgå.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Bästa fålen apelgrå
Vi tackom nu så gärna.
rider Staffan själv uppå.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Innan någon vaknat har,
Vi tackom nu så gärna.
framme han vid skogen var.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

I den fula ulvens spår
Vi tackom nu så gärna.
raskt och oförskräckt han går.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Gamle björnen i sitt bo
Vi tackom nu så gärna.
ej får vara uti ro.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Nu är eld uti var spis
Vi tackom nu så gärna.
julegröt och julegris.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Nu är fröjd uti vart hus
Vi tackom nu så gärna.
julegran och juleljus.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

tillbaka