Kära

Kära, du har mig fångat
i dina ögons glans.
När du dig uppenbarar
mister jag vett och sans.
//: Kom rädda mig, min vän,
skänk mig min frid igen ://

Kära, kom mig till mötes.
Jag nalkas dig, min vän.
När våra blickar mötas
förlorar jag min själ.
//: ty din fullkomlighet,
den bländar, den gör mig het ://

Varför flyr du, min sköna,
när jag är nära dig?
Kämpa ej mot vår kärlek,
mitt hjärta tillhör dig.
//: Låt mig i graven gå
om jag dig ej kan få ://

Lajvwiki