Säg herde vart skall du väl gå

Säg herde vart skall du väl gå på bergets knaggliga stig
Jag går för att ett under se som ängelns lovat mig
Säg konung varthän rider du i denna stormiga natt
Jag följer stjärnan för att ge ett litet barn min skatt
O ängel varför flyger du hit ned från himmelens höjd
Jag skyndar till Marias son, till din och allas fröjd

tillbaka