Vänta inte med att dansa

Vänta inte med att dansa tills du blir gammal
då kan det hända sig att du dör,
förrän du dansat en enda gång

Därför är det bäst att se det som det é,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen fram och le,
det hjälper ej med sudd och gråt.

Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal
då kan det hända sig att du dör,
förrän du sjungit en enda sång

Därför är det bäst att se det som det é,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen fram och le,
det hjälper ej med sudd och gråt.

Vänta inte med att älska tills du blir gammal
då kan det hända sig att du dör,
förrän du älskat en enda gång

Därför är det bäst att se det som det é,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen fram och le,
det hjälper ej med sudd och gråt.