Vad det är bra

Vad det är bra att jag har dej,
vad det är bra att du har mej,
vad det är bra att vi har oss,
och jättebra är det förstås,
att vi får träffas varje dag,
och va’ tillsammans du och jag,
för ingen, nej ingen vill va’ ensam.